top of page
The Nelson’s Project

Izvedba radova u Njemačkoj

Izvedba radova na projektima stanogradnje te  strojarskim instalacijama, vodovodu i kanalizaciji.

20131 Grove Street

Interijeri

Poslovno-proizvodni i stambeni objekti
The Jefferson’s Lake House

Referentna lista poslovno-proizvodnih objekata

 • Pastor-TVA d. u krugu tvornice u Rakitju, sustav odvodnje fekalnih, tehnoloških i oborinskih voda sa pročišćavanjem i separatorima ulja i masti
 • Pastor-TVA d. ” uređenje poslovnih prostora u Rakitju, 3.200,00 m2
 • Auto kamp „Zagreb“ Rakitje, sustav odvodnje s pročišćavanjem i separatorom, AB komora za prepumpavanje u javnu mrežu, vodovodni sustav s hidrostanicom i AB spremnikom vode za hidrantsku mrežu
 • Stambeno naselje „Iver“ Sesvetski Kraljevec, Grad Zagreb, sustav odvodnje za cijelo naselje; kanalizacija sa prepumpnim komorama te spajanje na magistralni odvodni cjevovod, vodovodna mreža sa sustavom AB spremnika vode za hidrantsku mrežu
 • Gavrilović, Petrinja, AB sabirne komore za prikupljanje odvodnih otpadnih tehnološki voda sa separatorima odvajanja ulja i masti, kanalizacijski sustav – rekonstrukcija
 • Sajam automobila Zagreb izložbeno-poslovna građevina, 1.800,00 m2
 • Auto salon “Bačić- promet“, sustav odvodnje s AB pjeskolovima, komorama za separatore te komorama za prepumpavanjem
 • Bungalovi i paviljoni hotelskog poduzeća “Mlini”, sustav odvodnje fekalne kanalizacije s vodonepropusnim AB sabirnim jamama
 • Auto salon “Opel – Đačić”, 3.750,00 m2
 • Hrvatska Eektroprivreda d.d. Zagreb
 • “Gradska plinara Zagreb”, unutarnje uređenje prizemlja objekta broj 1
 • “Gradska plinara Zagreb”, kompletna rekonstrukcija objekta br. 17
 • “Gradska plinara Zagreb”, kompletna rekonstrukcija objekta br. 18
 • Poslovni objekat Sigma centar S1, Zagreb, AB spremnik vode za hidrantsku mrežu
 • Hotel “Adriatic”, otok Krk – Omišalj
 • Hotel “Dubrovnik, Zagreb, 2.600,00 m2
 • Hotel “Intercontinental” – CASINO
 • Hotel “Astarea”, Dubrovnik – Mlini
 • Depadansa “Marina”, otok Krk – Omišalj
 • Apartmani i restoran “U Barbi Gerga”, Omišalj, 2.800,00 m2
 • Apartmansko naselje “Biograd”

Referentna lista niskogradnje

 • Vrtlarska ulica – rekonstrukcija prometnice, izvedba potpornih zidova i AB prepumpnih komora

 • Oporovečka ulica – rekonstrukcija prometnice, rekonstrukcija glavnog kanalizacijskog voda s priključcima sekundarnih dovoda, izvedba AB zasunskih komora te vodovodne mreže

 • Hruševečka ulica – rekonstrukcija prometnice s izvedbom AB prepumpnih komora iz podzemnih garaža

 • IX Podbrežje – Kajzerica

 • Vukovićeva ulica

 • Remetinečka ulica odvojak

 • Kozarčeva ulica odvojak

 • Vidovečka ulica

 • Drniška ulica

 • Špoljarov prilaz i parkiralište

 • IV Podbrežje

 • Vojkovička ulica

 • Vojkovička ulica odvojci – naselje Ježdovec

 • parkiralište između Štefanićeve i Sibeliusove ulice u naselju Prečko

 • Grahorova ulica od grada Mainza do Ilice

 • Ulica VII Podbrežje – naselje Kajzerica

 • Kozarčeva ulica

 • Lakunski put

 • Ulica Gaj Lučko

 • Ulica Gaj Lučko, odvojci

 • Šercerova ulica

 • Bednjanska ulica – parking i pješačke staze

 • Hektorovićeva ulica

 • Hypo Alpe Adria Bank – pristupna prometnica

 • uređenje pristupne prometnice kompleksu Hypo-Alpe Adria, Marohnioćeve ulice sa raskrižjem Prisavlja i VI Trnjanske struge

 • uređenje prometnice zapadnog ulaza kompleksu Hypo-Alpe Adria iz Marohnićeve

 • Ulica Jurja Barabaše

 • Spoj produžene Branimirove sa SI ulazom u GPZ

 • Uređenje parkirališta i pješačkih staza u Ulici Cvijete Zuzorić

 • uređenje parkirališta u Bednjanskoj ulici

 • Slovenska ulica